Vuosikokouskutsu lähetetty

Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaistan vuosikokous ke 25.4. klo 18 Äkäshotellin auditoriossa, Äkäsentie 10, Äkäslompolo. Kutsu lähetetty sähköpostilla, joka on joillakin mennyt suoraan roskakoriin.

Kutsu
Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaistan sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika
keskiviikkona 25.04.2018 klo 18.00

Paikka
Äkäslompolo, Äkäsentie 10
Äkäshotellin auditorio

 Aihe
 Osuuskunnan sääntöjen 17§ mukaiset vuosikokoukseen kuuluvat asiat:
    •    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
    •    Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
    •    Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
    •    Esitetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
    •    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
    •    Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
    •    Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
    •    Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
    •    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
    •    Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista
    •    Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun
    •    Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan
    •    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen jälkeen lyhyt infotilaisuus verkon rakentamistilanteesta.

Tervetuloa.
Hallitus
Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista
osk.vyl@gmail.com