Tiedote 3.6.2014

Ylläksen kylät kuuluvat nopeiden valokaapeliverkkojen rakentamisessa valtioneuvoston määrittelemiin markkinaehtoisiin alueisiin, joihin ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea, vaan yhteyksien oletetaan rakentuvan operaattorivetoisesti. Operaattorit eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita investoimaan kyläverkkoihin. Siispä ainoaksi tavaksi jää omaehtoinen toiminta.
Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n vetämä Kuitua tunturiin -hanke rahoitti kylätiedottajan, joka viime syyskesällä selvitti Äkäslompolossa paikallisten asukkaiden ja loma-asuntojen omistajien kiinnostusta valokaapelilla toteutettavaan laajakaistaan. Kylätiedottaja ei yrityksistään huolimatta tavoittanut kaikkia, mutta hieman yli 200 tavoitetusta 161 vastasi olevansa kiinnostunut nopeasta internetyhteydestä.
Kyselyn tulos rohkaisi ja joulukuussa 2013 perustettiin Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista. Perustajajäseniä ovat Jarmo Alatalo, Kati Hursti, Väinö Jaako, Vesa Pantsar ja Eero Vapa. He muodostavat myös osuuskunnan hallituksen hankkeen alkuvaiheessa.

Osuuskunta toimii jäsentensä hyödyksi omakustanteisesti, voittoa tavoittelematta.

Tähän mennessä tehtyä

Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista (jatkossa osuuskunta tai VYLK) pyysi Kolarin kuntaa maksamaan verkon suunnittelun sillä ehdolla, että jos hanke toteutuu, osuuskunta maksaa kustannukset yhteisesti sovittavalla aikataululla takaisin. Sen lisäksi osuuskunta pyysi kunnalta kannanottoa laajakaistavalmiuden ostamista Helukan asuinalueen kaavassa oleville tyhjille tonteille. Kunta suostui ehdotuksiin.
Toteutushinta tietysti ratkaisee Kolarin kunnan kuten kaikkien muidenkin lopullisen päätöksen.
Sen jälkeen osuuskunta kilpailutti suunnittelun Äkäslompoloon alueelle, jossa kyläkyselyn perusteella on kylliksi kiinnostuneita verkon toteuttamiseen. Kilpailun voitti Relacom.
Alustava suunnitelma valmistui toukokuun alussa. Alustavasta suunnitelmasta nähdään tarvittavat kaapeleiden määrät, kaivuu-/aurauskilometrit, laitteistot, asennustyöt, dokumentoinnit ja kartoitukset suurin piirtein. Sen perusteella arvioitiin hintahaarukkaa, mikä tulee olemaan rakennuskustannukset/liittymä.

Mitä seuraavaksi?

Alustava suunnitelma osoitti, että liittymän hinta on syksyisen kyselyn mukaisella  liittyjämäärällä ja valitulla aluekoolla toteutettuna turhan korkea.
Osuuskunta voi vaikuttaa hintaan kahdella tapaa: hankkeeseen saadaan mukaan lisää liittyjiä ja/tai tekemällä talkootöitä niissä vaiheissa, joissa se on mahdollista.
Jos valokaapeliverkkoa aletaan rakentaa, on siihen liittyminen edullisinta nyt, kun töitä tehdään. Rakennetulla valokaapelialueella liittyminen jälkeenpäin on paljon kalliiimpaa tai jopa mahdotonta.
Sen vuoksi kiinnostus mukaantuloon on hyvä osoittaa nyt.

Jos sen lisäksi on kiinnostusta talkootyöhön, on siitäkin hyvä informoida osuuskuntaa.

Mitä maksaa?

Jäsenmaksu: Kun hanke toteutetaan osuskuntamuotoisena, kannattaa liittyä osuuskunnan jäseneksi. VYLKin osuusmaksu on 100 euroa. Se on kertamaksu, jonka saa takaisin, jos eroaa osuuskunnasta. Osuuskunnan jäseneksi otetaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä sekä asunto-/kiinteistöyhtiöitä. VYLKin säännöt, kts. Lisätiedot.
Liittymä: Liittymän hinnoittelussa osuuskunta on hahmoitellut useampaa hintaluokkaa. Jos liittyjiä saataisiin noin 200, omakoti-/yksittäisen loma-asunnon liittymä maksaisi noin 1500–1700 euroa. Paritaloliittymä 2000–2200 euroa eli 1000–1100 euroa/huoneisto. Rivitaloille (asunto-/kiinteistöyhtiöille) liittymä maksaisi 2400–2600 euroa 4 huoneistoon asti. Sitä suuremmilla kiinteistöyhtiöillä lisämaksu olisi 200 euroa/huoneisto, enintään kuitenkin 5000 euroa.  Esimerkiksi 10 huoneiston yhtiön liittymämaksu olisi 2400-2600 + 6x200 = 3600–3800 euroa .
Yritysten liittymä maksaisi 2400–2600 euroa (alv 0 %).
Jos hanke saadaan toteutettua halvemmalla, osuuskunta voi palauttaa ylimääräisen osuuden/hyvittää kk-maksuissa, jos hintaero on merkittävä ja osuuskunta niin päättää.
Liittymiä myydään muillekin kuin jäsenille, mutta hinta on suurempi.
Liittymä tuodaan tuolla hinnalla tontin nurkalle, koska omalla tontilla tehtävästä työstä ja asunnossa sisällä tehtävästä asennustyöstä voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä. Vaikka kaapelin asennus kuuluu vain tontin reunaan, osuuskunta maksaa talokaapelin + mahdollisesti tarvittavan kytkentälaatikon (laatikossa maakaapeli muutetaan ohuemmaksi, sisälle vedettäväksi kaapeliksi)  talolle asti, vain tontilla tehtävä työ jää liittyjän kustannettavaksi.
Taloon sisään asennettavat laitteet ja seinän läpi vedettävä ohut kaapeli eivät kuulu liittymän hintaan, mutta ne hankitaan yhteisostona mahdollisimman edullisesti. Valittavalla operaattorilla saattaa olla erityisvaatimuksia laitteistolle, joten laitteiden hintaa on vaikea tarkoin määrittää. Hinta jäänee kuitenkin alle 200 euron.
Hankkeesta kiinnostuneiden kannattaa miettiä valmiiksi, mitä reittiä kaapeli kannattaa tontilla vetää ja mistä liittymän tuo sisälle taloon. Valon sisältämä informaatio muutetaan sähköisiksi biteiksi mediamuuntimessa. Se tarvitsee verkkovirtaa, eli pistorasia pitäisi olla kaapelin sisääntulon lähettyvillä. Mediamuuntimen lisäksi sisään saattaa tulla myös toinen pienempi laatikko. Se ei tarvitse verkkovirtaa, ainoastaan tilaa. Lopullinen tilantarve näille laitteilla on yhteensä noin 50 x 30 cm.
Nettiliikenne: Liittymähinta sisältää edellä kerrotulla tavalla verkon rakennuskustannukset, joista suurin osa on kaapelin maahanupottamiskuluja. Kaapeli itsessään ei tuo liikennettä, vaan tarvitaan operaattori.
Osuuskunta on kilpailuttamassa operaattoreita yhdessä Saarenputaan-Äkäsjokisuun sekä Kerässiepin vastaavien hankkeiden kanssa. Operaattori tulee todennäköisesti vastaamaan myös verkon asiakaspalvelusta eli ottaa mahdollisia vikailmoituksia vastaan.
Tietoliikenteestä tulee kuukausittainen maksu, joka sisältää operaattorin kuluja sekä muutaman euron osuuden osuuskunnalle. Osuuskunta hoitaa tuolla osuudellaan muun muassa verkon laitteiston kunnossapito- ja mahdollisia lainakuluja.
Liittymätyyppejä ei tule olemaan monta. Tavoitteena on päästä esimerkiksi kahteen tyyppiin 100/100- ja 1000/1000-liittymiin.
Kuukausikulujen hinnaksi voidaan arvioida 35–50 e tuolla hitaammalla nopeudella.
Kilpailutuksessa yritämme saada operaattorit huomioimaan loma-asuntojen vuosittaisen vajaakäytön.
Operaattoripalvelut eivät ole pakollisia, (rakennetaan vain valmius = talokaapeli ulkoseinään asti), mutta osuuskunnan kuukausimaksun joutuu kuitenkin maksamaan.

Lisätietoja

Osuuskunnan säännöt ja jäsenyys:
Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaistan säännöt ovat tällä hetkellä ladattavissa Kuukkeli-lehden nettisivujen, www.kuukkeli.com, etusivun linkin kautta. Sieltä löytyvät myös jäseneksihakukaavakkeet yksityishenkilöille sekä yrityksille ja asunto-/kiinteistöosakeyhtiöille. Sivuilta löytyy myös kartta alustavasta suunnittelualueesta.
Osuuskunnalle avautuvat omat sivut jossain vaiheessa.
Ota yhteyttä:
Kiinnostus valokaapeliliittymään kannattaa ilmoittaa sähköpostiin, osk.vyl@gmail.com. Näin saamme osoitteiston, jonka avulla voimme lähettää tarkempaa informaatiota, kun hanke etenee.
Kiinnostus kannattaa ilmoittaa, vaikka oma kiinteistö ei sijaitsisikaan alustavan suunnittelun alueella. Aluetta voidaan laajentaa, jos halukkaaita on kylliksi. Osuuskunnan tavoitteena on laajentaa verkkoa myös jatkohankkeilla, jos kiinnostus kasvaa I vaiheen ulkopuolella.
Hallituksen jäseniltä voi myös kysellä lisätietoa.

Osuuskunnan hallitus