Suunnittelualue

Rakennusalue, jota tavoitellaan tuen avulla

Kun Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaistan Tiedonvirtaa tunturista – kyläverkko Äkäslompoloon -hanke sai Lapin ELY-keskukselta päätöksen 70 prosentin tuesta tukikelpoisille kustannuksille, osuuskunta päätti yrittää rakentaa verkkon koko Äkäslompolon alueelle. Alustava rakennusalue oheisessa kuvassa. Raja on veteen piirretty viiva, joka elää kysynnän mukaan. Tavoitteena on pitää yksittäisen omakotitalon/mökin liittymähinta enimmillään noin 1000 eurossa. Joku alue voidaan myös jättää pois, jos liittyjiä on niin vähän, että heidän mukaan ottaminen nostaa liittymähintoja oleellisesti ennakoidusta. Kylän liityntäverkko saa tukea, mutta siitä erkanevat kiinteistökohtaiset kuidut, työt ja kiinteistöihin tulevat laitteet jäävät tuen ulkopuolelle. Liittymähinta sisältää kuidun kiinteistölle asti, mutta tontilla tehtävät työt (kuidun upotus maahan) sekä kiinteistöön tulevat laitteet ja niiden asennus jäävät liittyjän maksettavaksi. Tontilla ja kiinteistössä tehtävistä töiden osalta saa kotitalousvähennyksen, jos työn tekijä on ennakonperintärekisterissä.

Rakennusalue, jota tavoitellaantuen avulla.