Kyläverkko Äkäslompoloon? Tukihakemus jätetty

Viime aikoina käyttöongelmista kärsinyt Maaseutuviraston netissä oleva Hyrrä-palvelu oli iskukunnossa maanantaina 26. lokakuuta ja otti vastaan Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaistan pitkään työstetyn laajakaistarakentamisen tukihakemuksen, jonka nimi on Tiedonvirtaa tunturista – kyläverkko Äkäslompoloon.
Pisteytys ratkaisee
Hakemus lähti Hyrrän kautta Lapin ELY-keskuksen maaseutuosastolle, ja Hyrrä-palvelun automaattinen vastaus lupaili päätöstä kolmen kuukauden sisällä eli tammikuun 27. päivään mennessä.
Vaikka hakemus oli lisäliitteineen aika laaja kokonaisuus, ei se ollut vielä täydellinen, ja osuuskunta sai lisätietopyynnön, jossa pitää täydentää monta kohtaa joulukuun alkuun mennessä.
– Lisätiedot ovat tärkeitä, kun tulleita tukihakemuksia pisteytetään paremmuusjärjestykseen niidenkin tietojen avulla, ELY-keskuksesta perusteltiin.
Kun rahaa on rajallisesti, parhaat pisteet saaneet hankkeet pääsevät jakojonon kärkipaikoille.
Osuuskunta on siis tämän lehden ilmestyessä täydennystöiden parissa. Päätöksen sisältö on korkeammassa kädessä, mutta ainakin kylästä löytyy yrityksiä. Edellisellä EU:n rahoituskaudella oli linjaus, ettei matkailukeskusten yrityksiä tueta ja sitä myötä hanke oli tukikelvoton. Nyt uudella kaudella yksi tärkeimmistä valintakriteereistä on juuri verkon piiriin tulevat yritykset.
Tukea haetaan 70 prosenttia
Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista hakee valokuitupohjaisen kyläverkon rakentamiseen avustusta 70 prosenttia.
Mahdollinen 70 prosentin tuki pudottaisi alkuperäisen, ilman tukea suunnitellulla alueella hintaa reippaasti, mutta osuuskunta hakee tukea kuitenkin laajemmalle alueelle sijoittuvalle verkolle, jotta mahdollisimman moni kyläläinen, yritys ja loma-asunnon omistaja pääsisi nauttimaan tuetusta hinnasta.
Se tuskin on huono asia pisteytyksessäkään.
Tukihakemuksen suunnitelmassa runkoverkon lonkeroita ulottuukin nyt lähes kylän kaikille mökkikaava-alueille. Tavoitteena on tehdä niin laaja verkko kuin on mahdollista saada, kun yksittäisen mökin ja loma-asunnon liittymähinta puristetaan tonnin hujakoille.
Entä jos tuki tulee?
Pessimisti ei pety, mutta silti osuuskunta valmistautuu myönteisenkin tukipäätöksen varalta. Päätöksen jälkeen alkaa kova työ tehdä osuuskunnan jäsenanomukset ja liittymäsopimukset tutuksi kaikkien Äkäslompolossa kiinteistöjä omistavien keskuudessa.
Yli 200 asukkaalle ja loma-asukkaalle asia on tuttu edellisen yrityksen ajalta, mutta muut eivät tunne hanketta tai eivät kokeneet valokuituliittymää ensiyrityksen aikana tarpeelliseksi tai hintansa väärtiksi.
Hankkeen tutuksi tekemisessä kaikki tuki on tarpeen. Työ ei kuitenkaan ole vastikkeetonta. Jokainen lisäliittyjä pienentää euro kertaansa kaikkien liittyjien hintaa, jos runkolinjaa ei tarvitse jatkaa.
Nyt tai ei koskaan
Jos tämä tukikierros menee ohi, hanke tuskin nousee enää pystyyn. Moni saattaa ajatella, että mobiililla pärjää tai odottamalla hinta halpuu.
Valokuitu ei korvaa mobiilia, vaan molempia tarvitaan, sillä tietoliikenteen määrä kasvaa jyrkästi. Valokuitu on varmempi ja sen varaan voidaan rakentaa tasalaatuisia ja häiriöttömiä yhteyksiäkin vaativia palveluita. Valokuituyhteys vapauttaa myös mobiiliverkon rajallisempaa kaistaa muuhun käyttöön.
Valokuituyhteyden suurin kustannus on kaapelin upottaminen maahan. Jälkikäteen ja ilman tukea tehtynä liittymän hinta voi kasvaa moninkertaiseksi.
Kuukkeli uutisoi hankkeesta, ja lisätiedot ilmestyvät myös osuuskunnan nettisivuille, www.vylk.fi.